קו לעובד וגופים אחרים הנותנים שירותים בדיני עבודה

קו לעובד

קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי, העמותה מסייעת לעובדים ישראלים, מהגרי עבודה, פלשתינאים ופליטים למצות את זכויותיהם כעובדים. כמו כן, העמותה פועלת לשינוי חקיקה ותודעה בתחום.  העמותה פועלת מאז שנת 1991.

קו לעובד מפעילה שלושה סניפים בישראל (תל אביב, חיפה וירושלים) ושתי שלוחות בשטחי הרשות הפלסטינית (משרד בקלקיליה וביריחו ורכזי שטח המסייעים לעובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות). 18 אנשי צוות ועוד עשרות רבות של מתנדבים הפועלים על בסיס קבוע עוסקים במתן סיוע פרטני, איסוף מידע ותיעוד מצבם של העובדים המוחלשים בישראל.

ברמה הפרטנית קו לעובד מספק לעובדים ברמות השכר הנמוכות מידע בעניין זכויות בעבודה. העזרה לעובדים כוללת גם סיוע בסוגיות של ביטוח לאומי, תאונות עבודה, מעמד חוקי בישראל והסדרת רישיונות עבודה.

ברמה הציבורית קו לעובד פועל לשינוי באמצעות הגשת עתירות עקרוניות לבתי-המשפט, הכנת הצעות חוק, עבודה מול הכנסת, משרדי הממשלה והתקשורת ונהלים לשיפור המערכות האמונות על אכיפת החוק.
קו לעובד מזהה וחושף תופעות ומנגנוני ניצול המחלישים את העובדים ופועל תוך שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים פועל ביוזמה לתיקון ושינוי חוקים.

חינוך והסברה קו לעובד עוסק בהעמקת המודעות לזכויות עובדים בין היתר על ידי כתיבת זכותונים במגוון שפות והפצתם בדפוס ובאינטרנט, פרסום דפי מידע ודוחות, עריכת סדנאות לעובדים ומתן הרצאות לציבור הרחב.

אכיפה אזרחית קו לעובד שם לעצמו למטרה להגביר את ההגנה על זכויות עובדים גם שלא באמצעות פניה לבתי המשפט ושימוש במנגנוני האכיפה של רשויות המדינה. המונח אכיפה אזרחית מתייחס למנגנונים האלטרנטיביים שהם מתן פרסום שלילי למעסיקים פוגעניים והמרצת עובדים וצרכנים שלא להתקשר עם מעסיקים המפרים את זכויות עובדיהם. קו לעובד מתעד תלונות ופסקי דין נגד מעסיקים וחברות כוח-אדם ופועל בדרכים משפטיות לחשיפת שמות מעסיקים וחברות שרשויות המדינה מצאו פגמים בהתנהלותם.

שיתופי פעולה קו לעובד פועל במשותף עם ארגונים לא ממשלתיים נוספים (ישראלים וזרים) לשינוי מדיניות בנושאים עקרוניים, בין היתר בפורום ‘אכיפת זכויות עובדים’ המתמקד בזכויות עובדי קבלן, הקואליציה ‘לחוק פנסיה חובה’, פורום ‘מהגרי עבודה’, ובפרויקט משותף עם ה- PGFTU בשטחי הרשות הפלסטינית.

שיל – שירות ייעוץ לאזרח

שירות ייעוץ לאזרח הוא יחידה שהוקמה במשרד הרווחה ומופעל בשיתוף הרשויות המקומיות. שי”ל מסייע במתן ייעוץ והכוונה לפונים, בין היתר, בנושאי זכויות עובדים. היועצים של שי”ל הם מתנדבים בעלי ניסיון בתחום.

ההסתדרות

הסתדרות העובדים הכללית החדשה הינה ארגון העובדים המייצג ומאגד את העובדים והגמלאים במדינת ישראל.

ההסתדרות שמה בראש מעייניה את טובת העובד ופועלת בכל המישורים על מנת להגן על זכויותיו במקום עבודתו.

ההסתדרות פועלת נמרצות מידי יום ביומו לחיזוק מעמד העובדים בכלל מגזרי העבודה, לחתימת הסכמי עבודה קיבוציים, אשר תכליתם היא שיפור תנאי העסקה, הענקת ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים במקום העבודה. להסתדרות מרחבים ושלוחות ברחבי הארץ, אשר דואגים לשמור על זכויותיך, העובד, מפני כל הפרה אפשרית.

ההסתדרות מציעה את שירותיה הארגוניים והמשפטיים על מנת לעזור לכל עובד או גמלאי הזקוקים לעזרה במימוש זכויותיהם.

האגף לאיגוד מקצועי, מטפל בהתארגנות עובדים ובייצוגם אל מול המעסיק, מבחינת תנאי השכר, תנאי העבודה, הרווחה והביטחון התעסוקתי. וכן זכויות הפנסיה והבטחת עתידם של העובדים.

מרחבי ההסתדרות ושלוחותיה, הפרוסים ברחבי המדינה, דואגים להעניק את העזרה המשפטית והארגונית לכל עובד או קבוצת עובדים, בכל מקום עבודה אפשרי.

המחלקה המשפטית לפרט, מטפלת בפניות אישיות ופרטניות של עובדים הזקוקים לייצוג משפטי בתביעות מול מעסיקיהם.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד