הזכות לפרטיות במקום העבודה

הזכות לפרטיות במקום העבודה הינה זכות חוקית, אשר איננה תלויה בסוג העבודה ולא בהיקף המשרה, שאותה ממלא העובד. זוהי זכות המהווה חלק בסיסי מתנאי ההעסקה וכן יחסי עובד מעביד של כל אחד מן העובדים אל מול מעסיקיהם והיא הופכת לעניין מאתגר במיוחד, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת עם השנים והדרכים להפר את פרטיותו של העובד, הולכות ונעשות פשוטות יותר.

short-form-img
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות:

  מתי מופרת הזכות לפרטיות במקום העבודה?

  יחסי עובד מעביד אינם אמורים להיות מושתתים, או תלויים בכל דרך שהיא, בחייו האישיים של העובד ומכאן שאל לו למעסיק להשתמש בדרך כלשהיא, במידע אישי על עובדיו הקשור לחייהם הפרטיים – ושאיננו קשור ליכולותיהם במקום העבודה ולאופן שבו הם מתפקדים במסגרת מילוי המשרה שלהם. למרות זאת, ישנן סיטואציות שבהן הפרטיות של העובד מופרת באופן ברור ומבלי להשתמע לשתי פנים, כאשר ניתן לחלק אותן לשני סוגים:

  הפרת הפרטיות ללא כוונת זדון

  כאשר סיטואציות מסויימות שמתרחשות במקום העבודה, גורמות להפרת הפרטיות של העובד – למשל, עיסוק בחייו האישיים ללא צורך אמיתי בפן המקצועי – מבלי שהיתה למנהל כוונת זדון כלשהיא וללא כל כוונה להפר את פרטיותו. 

  הפרת פרטיות העובד באופן מכוון

  מעקב אחרי עובדים בדרכים שונות – בדיקות של הטלפון הסלולרי שלו, חיפוש במיילים וכדומה – הוא אסור בתכלית ומהווה הפרה בוטה של הזכות לפרטיות במקום העבודה. גם כאשר הפעולות הללו נעשות שלא בכדי לפגוע בעובד, אלא מתוך רצון של המעסיק לבחון את צעדיו של העובד בשעות שהוא איננו נמצא במקום העבודה עצמו ובאם הדבר נעשה שלא בידיעתו – זוהי הפרת זכותו לפרטיות והיא איננה חוקית.

  האם למעסיק אסור לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע בפרטיות עובדיו?

  הזכות לפרטיות בתוך מקום העבודה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהגדרות החוק, מתייחסת להפרת הזכויות בתחום זה כאשר העובד אינו מודע לפעולות שהמעסיק מבצע, או כאשר הוא מודע להפרות אופציונליות של פרטיותו אבל אינו נתן את הסכמתו להן. 

  המשמעות היא, שבמידה שבכוונת המעסיק לבצע פעולות מעין אלו, למשל – התקנת מצלמות המתעדות את הסביבה העסקית, לקיחת טביעות אצבע לצורך זיהוי בכניסה, חיבור הסלולרי שניתן לעובד מטעם הארגון למערכת ניהול שעות וכדומה – הוא חייב ליידע את עובדיו בפעולות הללו ולהבהיר את המשמעות שלהן, באשר להפרה אופציונלית של זכותם לפרטיות, במידה כזו או אחרת. אם העובדים מיודעים בכך וממשיכים במילוי תפקידם, הם ייחשבו כמסכימים לפעולות הללו, בתנאי שאותה פגיעה הינה מידתית וסבירה ולא התקבלה בשל פערי הכוחות בין הצדדים.

  הרעיון הוא לאפשר למעסיק להגן על העסק שלו וגם על העובדים, בדרכים הטכנולוגיות המיטביות וזאת על אף שייתכן והן יפגעו בפרטיות העובדים ברמה מסוימת, תוך יידוע מלא שלהם בצעדים הללו. באם נעשות הפעולות הללו לאחר שהעובד כבר חתם על הסכם העסקה, רשאי העובד להתייחס אליהן כאל חלקים חדשים של הסכם ההעסקה, עליהם הוא איננו חתום ומכאן שאיננו מסכים להם, כאשר המשמעות היא שהוא רשאי לעזוב את מקום העבודה ולהתייחס לפגיעה פוטנציאלית בפרטיותו כעילה מוצדקת להתפטרות.

  מהן ההשלכות של פגיעה בפרטיות העובדים על המעסיק?

  המעסיק מחויב, כאמור, לדווח לעובדים על כל שינוי בסביבת העבודה, או שינוי מסוג אחר, העלול לפגוע בזכותם לפרטיות. מבחינת העובד, באם לא מולא תנאי זה והוא נאלץ להתמודד ללא הכנה עם אמצעי מעקב שונים, עם דיבור פולשני או כל פעולה אחרת שפוגעת בפרטיותו, העניין הופך לעילה מוצדקת לתביעת המעסיק בגין הפרת הזכות לפרטיות במקום העבודה ומכאן שמוטב להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה.

  מה עושים אם הזכות לפרטיות בעבודה הופרה?

  מרגישים שהפרו את זכותכם לפרטיות במקום העבודה? התייעצו עם עורך הדין משה וקרט, שהינו עורך דין דיני עבודה ובעל ניסיון רב בליווי וייצוג עובדים – ומעסיקים – בהליכי תביעה בנושא הפרת הזכות לפרטיות.

  לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו
  phone-icon052-860-3226 ⁩

   או השאירו פרטים ונחזור אליכם
   תוך 24 שעות:

   מאמרים מומלצים
   ייעוץ בוואטסאפ