אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא תופעה רחבת היקף שלמרבה הצער, אינה נדירה כלל ועיקר בנוף הישראלי.
מדובר בפגיעה בזכויותיו ו/או בשוויון ההזדמנות של אדם המועמד לעבודה אצל מעסיק מסוים או של עובד במקום עבודתו מפאת השתייכותו למגדר, גזע, דת או מגזר מסוים, או משיקולים פסולים אחרים (כגון מצב משפחתי, נטיות מיניות, דעות פוליטיות, ועוד) – שאינם נוגעים כלל ועיקר לכישוריו בפן התעסוקתי. 

אפליה בעבודה מנוגדת לחוק ובהחלט ניתן לקבל פיצוי כספי ממעסיקים שחטאו בה. ברשימה זו נדון בתופעת האפליה בעבודה, באופן בו היא באה לידי ביטוי, ובצעדים שניתן וראוי לנקוט כאשר נתקלים באפליה בעבודה.

כיצד תזהו אפליה בעבודה?

כאשר עובד או מועמד לעבודה זוכים ליחס פוגעני מצד המעסיק על רקע מינם, העדפתם המינית, מצבם המשפחתי (למשל אישה הרה או אם לילדים קטנים), מוצאם, דתם, שיוכם האתני, הלאום שלהם, דעותיהם, אמונותיהם, מצבם האישי (למשל נשים בטיפולי פוריות) או כל מאפיין אישי שאינו נוגע ישירות לכישוריו של העובד ויכולתו לבצע את עבודתו כנדרש – הרי שמדובר על אפליה בעבודה. 

אפליה בעבודה עלולה לבוא לכלל ביטוי בכל שלב משלבי העסקתו של העובד – בין אם בכך שהמעסיק נמנע מהעסקתו של אדם באופן מכוון משיקולים פסולים כאמור לעיל, בין אם בכך שקידומו של עובד או התפתחותו המקצועית נבלמים על רקע זה, וכן במסגרת פיטורין של עובד משיקולים שאינם ענייניים. למותר לציין כי אפליה בעבודה היא, כאמור, אסורה על פי חוק.

חשוב לדעת כי גם אפליה על רקע שירות מילואים בו חייב העובד או המועמד לעבודה, אסורה על פי חוק בישראל, ומעסיק שמפלה עובד או מועמד על רקע זה, חושף עצמו לסנקציות הקבועות בחוק.

short-form-img
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות:

  כיצד ניתן להוכיח אפליה בעבודה?

  למרבה הצער, לא פשוט להוכיח באופן חד משמעי כי התרחשה אפליה בעבודה על רקע שיקולים בלתי ענייניים כמו אלו שמנינו לעיל. פעמים רבות כאשר מוגשת תביעת פיצויים בעקבות אפליה בעבודה, נדרש העובד לספק ראשית ראיה שתוכיח כי אפליה כזו נתקיימה הלכה למעשה.

  כדי להמציא הוכחות מסוג זה נדרשים לעיתים אמצעי מעקב והקלטות שיעידו על קיומה של האפליה המדוברת בסביבת העבודה. בעזרת ליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה, ניתן לבנות תיק הוכחות איתן שיסייע להוכיח את קיומו של קשר עובדתי בין הפגיעה בזכויות העובד לבין שיקולים מפלים מצד המעסיק.

   אפליה לנשים בעבודה

  על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חל איסור על מעסיקים בישראל להפלות נשים לרעה בעבודתן, בעת הטיפול במועמדותן לעבודה, בתנאי העסקתן, בהזדמנויות הקידום וההכשרה המקצועית שלהן, בנושאים הקשורים בפיטורים ובהקשר לתשלומי הפרישה.

  זאת כאשר האפליה מתבצעת על רקע מינן של העובדות, מצבן המשפחתי, מצבן האישי, או בגין היותן אמהות. החריג לעניין זה הוא במקרים שבהם ניתן להוכיח כי המאפייניים הייחודיים למשרה מחייבים זאת. 

  מה זה שיקול פסול?

  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מונה את סוגי השיקולים שאין מקום להביאם בחשבון בכל הנוגע לקבלת החלטות הנוגעות לעובדים ולמועמדים לעבודה, ובכללם: 

  • מין העובד
  • נטייתו המינית של העובד 
  • מעמדו האישי של העובד 
  • היריון של עובדת
  • עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, 
  • מצבו המשפחתי של העובד (גרוש / נשוי / אלמן / הורה) 
  • גיל העובד 
  • גזע העובד 
  • דתו של העובד 
  • הלאום של העובד
  • מוצאו של העובד 
  • מקום מגוריו של העובד
  • הזהות האידיאולוגית של העובד
  • דעותיו הפוליטיות של העובד 
  • עובד בשירות מילואים 

  הנושאים שבהם אוסר החוק להביא בחשבון את המאפיינים האישיים הללו, הם:

  • קבלת עובד/ת למקום העבודה
  • תנאי ההעסקה של העובד/ת
  • קידום העובד/ת בעבודה
  • שליחת עובד/ת להכשרה / השתלמות מקצועית
  • הליכי פיטורין 
  • תשלום פיצויי פיטורין
  • מתן הטבות לעובדים 
  • זכויות העובד/ת בפרישה מהעבודה

  מה עושים במקרה של אפליה בעבודה?

  אם אתם חשים כי הופליתם לרעה על ידי מעסיק פוטנציאלי או המעסיק שאצלו אתם עובדים, מפאת מינכם, מצבכם המשפחתי, דתכם, המגזר שלכם, הגזע שלכם או דעותיכם (פוליטיות ואחרות), מומלץ בראש ובראשונה לנסות וליישר את ההדורים מול המעסיק. ישנם מקרים לא מעטים אשר בהם עובדים שסברו כי הם מופלים משיקולים פסולים מצד המעסיק, למעשה נחשפים לשיקולים שכלל לא היו מודעים לקיומם בעת שיחתם עם המעסיק.

  אולם בהחלט קיימים גם מקרים אחרים אשר בהם מעסיקים אינם מצליחים להציג לעובד מידע שיצדיק את מעשיו ואת הפגיעה לכאורה בזכויות או בהזדמנויות של העובד. אם זהו אכן המצב במקרה שלכם, אזי ישנו מקום לבחון אפשרות להגשת תביעת פיצויים נגד המעסיק המפלה. 

  למי לפנות כאשר נתקלים באפליה בעבודה?

  במידה ואתם סבורים כי נפגעתם מאפליה בעבודה במסגרת ניסיונותיכם להתקבל למשרה מסוימת או במהלך עבודתכם בארגון כלשהו, מומלץ ביותר לפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין משה וקרט, המתמחה בדיני עבודה. עורך דין וקרט יוכל לבחון את פרטי המקרה ולסייע לכם למצות את זכויותיכם מול המעסיק המפלה, במידה ואכן קיים בסיס להגשת תביעה בגין אפליה בעבודה. 

   

   

  לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו
  phone-icon052-860-3226 ⁩

   או השאירו פרטים ונחזור אליכם
   תוך 24 שעות:

   מאמרים מומלצים
   ייעוץ בוואטסאפ