לשון הרע בעבודה

תביעות לשון הרע הן מהנפוצות ביותר בסדר הדין האזרחי. ככל שדברי פרסום ואמירות פומביות גרמו לנזק לשמו הטוב או משלח ידו של אדם, עומדת לרשותו הזכות לתבוע תביעת נזיקין. 

מעטים מודעים לעובדה שגם במסגרת מקום העבודה, זכאי כל עובד לתבוע את מעסיקו, את עמיתיו או את כל אחד מחברי ההנהלה בסכומים של עד כ- 70,000 ₪ ללא הוכחת נזק. ככל שהוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי של עד כ- 140,000ש"ח, ללא הוכחת נזק.

הזכות לשם טוב בעבודה היא מקודשת ושומרת על סביבת עבודה מיטיבה ובטוחה עבור כלל ציבור העובדים. ככל שתחושת הביטחון במרחב זה הופרה, עומדים לרשותך אפיקי פעולה מרובים. כדי להבטיח שהדברים יתנהלו בצורה מקצועית ואמינה, חשוב לפנות בהקדם לעורך דין דיני עבודה.

short-form-img
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות:

  מה קובע החוק לאיסור לשון הרע?

  חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 מגדיר מעשה לשון הרע ככל "דבר שפרסומו עלול (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו". 

  כפועל יוצא מכך, פגיעה בשם הטוב בעבודה תכלול כל דבר אשר פרסומו עשוי להפוך אדם למטרה לקלס וללעג במקום עבודתו על ידי עמיתיו או מעסיקיו ושעשוי לפגום בהזדמנויות הקידום וההתפתחות המקצועית שלו במסגרת עבודתו. 

  מהו הדין על עבירה של הוצאת דיבה במקום העבודה?

  הדברים נכונים גם לגבי הוצאת דיבה בעבודה. בעוד שהוצאת דיבה היא פרסום דברי שקר שפגעו בשמו הטוב של אדם, לשון הרע עשוי להיות דבר אמת שעצם פרסומו נועד אך ורק על מנת להסב נזק לאדם.  

  תביעה נגד לשון הרע בעבודה

  למרבה הצער, הפרות לשון הרע בעבודה הן נפוצות, אך ברוב המקרים עובדים אינם בוחרים לנקוט בהליכים משפטיים. מדובר בצעד שעשוי לעצור התנהלות ארוכת שנים של ביזוי והתעמרות ולשנות את סביבת העבודה באופן דרסטי. 

  מהם התנאים להגשת התביעה?

  דברי לשון הרע בעבודה הינם דברים פוגעניים שנאמרו בפומבי או הופצו בכתב לאדם אחד נוסף לפחות, תועדו בבירור ומשוללים כל יסוד. ככל שהתקיימו כל התנאים הללו, ניתן לפנות באמצעות עורך דין דיני עבודה לבית הדין לעבודה ולהגיש תביעה.

  אילו הגנות מעניק החוק לנתבעים?

  לרשות נתבעים בתביעות לשון הרע בעבודה עומדות מספר הגנות בכפוף לחוק איסור לשון הרע. ככל שמעסיק או עובד נתבע על ידי עובדים או עמיתים, יוכל להשתמש, בין היתר, בהגנות הבאות – 

  1. הגנת אמת בפרסום – הגנה זו, המפורסמת בכינויה "אמת דיברתי", נועדה על מנת להגן על אדם שפרסם דברים שעל אף שיש בהם כדי לפגוע בשמו הטוב של אדם, הינם דברי אמת שיש חשיבות ציבורית בפרסומם.
  2. הגנת תום הלב – במסגרת הגנה זו יהיה על הנתבע להוכיח כי פרסום הדברים נעשה בתום לב ולא כל כוונה להסב נזק מכוון וכן – 
  3. היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום.
  4. הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר.
  5. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות.
  6. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור.
  7. הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה;

  על הפיצויים שמגיעים לתובע על פי החוק

  במסגרת תביעת לשון הרע בעבודה, יכול הנתבע לקבל עד 70,000 ₪ פיצויים ללא הוכחת נזק או 140,000 ₪ ככל שיבוסס כי הייתה כוונה לפגוע בדברים שפורסמו.

  לקבלת ייעוץ בכל תחומי זכויות העובדים, משרד עורכי הדין משה וקרט עומד לרשותך. לתיאום פגישה, ניתן להשאיר פרטים כעת.

  לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו
  phone-icon052-860-3226 ⁩

   או השאירו פרטים ונחזור אליכם
   תוך 24 שעות:

   מאמרים מומלצים
   ייעוץ בוואטסאפ