חוזה עבודה

חוזה עבודה הוא הסכם שנחתם בין עובד לבין מעסיקו במטרה להסדיר את ההתקשרות בין הצדדים. על מנת שחוזה עבודה ישקף נאמנה את האינטרסים, הזכויות והחובות של שני הצדדים החתומים עליו ויהיה חוקי וקביל כמסמך בעל תוקף משפטי מחייב, חשוב לערב עורך דין המתמחה בדיני עבודה בניסוח ההסכם ולהיוועץ בו בכל סוגיה העולה בהקשר זה. 

מה צריך להכיל חוזה עבודה?

בחוזה עבודה צריכים להופיע תנאי העסקתו של העובד, שכרו, התנאים הסוציאליים להם הוא זכאי, הטבות מהמעסיק, מענקים, זכויות פנסיוניות, ושאר תנאים שעליהם הסכימו המעסיק והעובד החתומים על המסמך.

סוגי חוזה עבודה

בישראל, ישנם שני סוגים עיקריים של חוזה עבודה שמקובל לעשות בהם שימוש בעת שניגשים להסדיר יחסי עובד ומעביד. שלושת הסוגים של הסכמי העבודה השכיחים הם כדלקמן:

  • חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת/קצובה –  זהו חוזה שלא מוגדר לו  מועד סיום. פירושו של דבר הוא שתוקפו של חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת, יפקע רק בעקבות פיטורים של העובד ביוזמת המעביד או התפטרות ביוזמתו של העובד. 
  • חוזה עבודה לתקופה קצובה – זהו הסכם העסקה התחום לפרק זמן קבוע מראש. העסקה במתכונת כזו מתרחשת לרוב כאשר עולה הצורך בממלא מקום שיחליף עובד שיצא לשנת שבתון, עובדת שיצאה לחופשת לידה, או כשעולה הצורך בתגבור צוותים העמלים על פיתוח של פרויקטים מיוחדים לתקופה הקצובה הזמן.

סעיפים מיוחדים בחוזה עבודה

בחוזה עבודה נהוג לפרט לפי הצורך גם סעיפים מיוחדים והגבלות שונות, כדוגמת סעיף המעגן חובת שמירה על סודיות מצד העובד, סעיף של איסור תחרות לפרק זמן מוגדר, הגדרת סכום הפיצויים לעובד במקרה פיטורין שיזם המעסיק, זכויות העובד בהתפטרות, התייחסות לשכר ותנאי העסקה בתקופת הניסיון של העובד ואורכה, תנאי ההעסקה בתום תקופה זו, וכיוצא באלו.

על הפרת חוזה עבודה

הפרת חוזה עבודה עלולה להתקיים בידי מעסיקים עקב פגיעה בתנאי ההעסקה המופיעים בהסכם –
בין אם על ידי הפחתה בשכר הקבוע בחוזה, אי הפקדה לחיסכון הפנסיוני של העובד, פגיעה בזכויות סוציאליות אחרות של העובד וכדומה. אולם מנגד, גם עובדים עשויים להפר חוזה עבודה מול מעסיקם, ככל שאינם עומדים בחובות או בהגבלות הקבועות בו. 

כאשר מעסיק או עובד נפגעים מהפרת חוזה עבודה, הם רשאים על פי חוק החוזים, להגיש תביעת פיצויים כנגד הצד המפר, בהתאם לשיעור הנזק שהפרה זו הסבה להם. 

לשם כך נדרש התובע להוכיח בבית המשפט כי אכן אירעה הפרת חוזה עבודה כפי שהוא טוען, לכמת את היקף הפגיעה שנגרמה לו לכאורה, ולהציג קשר סיבתי בין הפרת החוזה ובין הפגיעה האמורה.

חוזה עבודה – למי לפנות במקרה של הפרה?

במקרה של הפרת חוזה עבודה, מן הראוי לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לבחון את תנאי ההסכם ולזהות אם אכן הופרו התנאים הקבועים בו. משה וקרט, כעורך דין המתמחה בדיני עבודה וחוזים מזה שנים רבות, צבר ניסיון רב בייצוג עובדים ומעסיקים בתביעות פיצויים ויוכל לסייע גם לכם במיצוי אופטימלי של זכויותיכם.

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו
phone-icon052-860-3226 ⁩

    או השאירו פרטים ונחזור אליכם
    תוך 24 שעות:

    מאמרים מומלצים
    ייעוץ בוואטסאפ