לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ניגוד עניינים במינויי רשויות
Avatar
vakrat
30 מרץ 2014

נקבע שיש לפרש את סעיף 107 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) פרשנות תכליתית המגשימה את מניעת העסקת שני קרובי משפחה באותה מועצה מקומית, ובכך מונעת ניגוד עניינים פוטנציאלי, ושמירה על טוהר המידות. לפיכך, ההחלטה לפסול את מינוי המשיב לתפקיד גזבר  המועצה המקומית, בשל קרבתו המשפחתית (גיס) למהנדס, סבירה, מידתית ואין בה כל פגם.

בית הדין נדרש לפרשנות סעיף 107 לצו המועצות המקומיות, לפיו לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו; לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

נקודת המוצא היא העיקרון לפיו טוהר המידות בשירות הציבורי הוא מאבני היסוד של תקינות השירות הציבור. במקום שיש חשש או ספק לניגוד אינטרסים בהעסקת שני עובדים קרובי משפחה, באותו מקום עבודה בשירות הציבורי, העלול חלילה להביא לפגיעה בטוהר המידות, יש לשים גדר שתמנע אפשרות לפגיעה בטוהר המידות.      

הפרשנות הנכונה של סעיף 107 הנ"ל צריכה להיות פרשנות תכליתית, דהיינו המושג "כפיפות" במובן הרחב, צריך להתפרש גם ככולל זיקה או תלות ביחסי עבודה בין שני התפקידים הנדונים.

דרך פרשנות זו תואמת את הכללים החלים על עובדי מדינה ומשיגה הרמוניה חקיקתית בנושא איסור ניגוד עניינים, בהתייחס לכלל המגזר הציבורי. במקרה זה פרשנות זו גם מתבקשת מהעסקה של מהנדס מועצה וגזבר, שהם קרובי משפחה וקיימת זיקה ותלות בין שתי משרות אלה.

תפקיד הגזבר מהווה סוג של מטרייה החולשת על המחלקות השונות של הרשות בנוגע לעניינים התקציביים והכספיים, דבר שיוצר סוג של יחסי כפיפות, במובן של זיקה, בינו לבין מנהלי המחלקות השונות ברשות.

עע (ארצי) 4477-05-12 מדינת ישראל נ' אנואר עבד אלחמיד מטר, ניתן על ידי עמירם רבינוביץ, יעל אנגלברג שהם, יגאל פליטמן, נ.צ.: ש' חבשוש, י' דויטש, ביום 18.3.14.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני