אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
מתנות לעובדים
Avatar
vakrat
7 ספטמבר 2012

שי לחג

במסגרת פוסט זה ניתן לקבל מידע באשר מקור חובה להעניק לעובד שי לחג, האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל, האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג וכיצד יש לחשב את המס.

מידע לפני נושאים

מקור החובה להעניק לעובד שי לחג?

אין הוראת חוק הקובעת את החובה של המעביד להעניק לעובד שי לחג. זכות זו, אם וככל שהינה קיימת במקום העבודה, מקורה בנוהג החל במקום העבודה, הסכם אישי, והסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, ככל שחלים במקום העבודה וקובעים החובה כאמור.

במידה ואין מקור חובה להענקת השי לעובד, הענקת השי נתונה לשיקול דעת המעסיק.

האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל?

לגבי עובדים שלא עובדים בפועל בחג כגון: עובדת בשמירת היריון או בחופשת לידה, או עובד השוהה בחל"ת – יש לבדוק האם ההסכם האישי, או הסכם קיבוצי או צווי הרחבה שניתנו מכוחם, ככל שחלים במקום העבודה, מעניקים זכות לקבלת שי לחג לעובדים כאמור.

כאשר השי לחג ניתן מכוח נוהג, יש לבחון מה מקובל ונהוג במקום העבודה לעניין זה. בדרך כלל, במקומות עבודה בהם חל נוהג להעניק שי לחג, קיים למעביד שיקול דעת האם לתת שי לחג לעובד שלא עובד בפועל.

האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג?

בסעיף 2(2) לפקודות מס הכנסה נקבע, כי כל טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו, "בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין", מהווה הכנסת עבודה המתחייבת במס בידי העובד.

כלומר – מתנות לעובדים נחשבות למעשה כמו הכנסת עבודה ויש לשלם בגינן מס הכנסה וביטוח לאומי.

כיצד יש לחשב את המס בגין הענקת מתנות לעובדים?

בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג – 1993 נקבע כי: "היה התשלום האמור… כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה" [תקנה 8(א)].

כלומר – שווי ההטבה לצורך מיסוי השי נקבע לפי מחיר העלות של השי, או לפי מחיר השוק, הגבוה מבין השניים.

אולם, לגבי תלושי קניות הניתנים לעובדים ישנה הנחיה של הרשות המסים לפיה יש ללכת לפי העלות, שכן מדובר בהנחה מסחרית גבוהה.

פוסטים קשורים – שי לחג לעובדים

מידע בנוגע לעבודה בחגים ודמי חגים

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני