לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני

בלוג

26 ספטמבר
העדר תחולה של חוק שעות עבודה ומנוחה על...
חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל רכזי ביטחון שוטף צבאי (רבש"צ) ביישוביהם, בהתאם לחריגים שבסעיפים 30(א)(5)-(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, והם אינם זכאים לגמול מיוחד עבור עבודה בשבתות, חגים, ושעות נוספות. ביחס לעבודת המערערים חל החריג ...
קרא עוד
26 ספטמבר
תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ח-2018
לא ניתן כיום להורות על פרסומן ברשומות של תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ח-2018, שהיו אמורות להחיל על מעסיקים של עובדים זרים בענף החקלאות את החובה להפקיד עבורם כספי פיקדון חודשי. בנסיבות שנתהוו לא ...
קרא עוד
הצג עוד מאמרים
    phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני