עדכון המשרד ליום 22.9.19

עדכונים בדיני עבודה דמי חגים »  לקראת תקופת החגים נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן החג, לשעות העבודה בערבי חג, לשעות …... לקריאה

הכרה בהסתדרות הלאומית כארגון היציג של עובדי מכבי

הרופאים השכירים המועסקים על ידי מכבי מהווים יחידת מיקוח נפרדת במכבי לצורך הכרה כוללת ביציגות. מאידך, עובדי מכבי פארם, המנהלים בשדרה הניהולית הבכירה (למעט המנכ"ל), עובדים הנמצאים בחל״ת תקופה העולה על 3 חודשים ועובדי מעונות תל השומר כלולים ביחידת המיקוח …... לקריאה

שכר שווה לאישה ולגברשכר שווה לאישה ולגבר

"תוספת אישית" המשולמת בשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות בחברת נמל אשדוד אינה נכנסת בגדרי סעיף 6(א) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ואינה מהווה הצדקה עניינית שלא תהא חלק מהשוואת שכרו לשכר המערערות העובדות במחלקה האמורה, שתפקידן שווה ערך לתפקיד …... לקריאה
פנסיה

חלוקת קצבת שאירים

בית הארצי חילק זכאות קצבת השאירים בין אשת המנוח (ממנו המנוח לא התגרש, איך היא זכאית לקבלת מזונות ממנו) לבין ידועה בציבור שלו. זכאות המערערת (אשת המנוח שממנו טרם התגרשה) והמשיבה (ידועה ציבור של המנוח) הן לפי הוראות התקנון האחיד …... לקריאה

חוסר תום לב קיצוני גובר על תשלום זכויות קוגנטיות

תביעת עורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה לקבלת זכויות בגין חלק משכרו ששולם כנגד חשבונית מס (חלק אחר שולם דרך תלוש שכר), נדחתה מן הטעם שבנסיבות חריגות וקיצוניות עשויה הקוגנטיות של זכויותיו של עובד לסגת. לא הובאה על ידי המעסיק …... לקריאה

אפליה בתחום הפנסיה

נדחה תביעת התובעת לביטול האבחנה בין גיל הפרישה לנשים (60 במועד הגשת התביעה ו-62 כיום) ובין גיל הפרישה לגברים (65 או 67, בהתאמה) שבתקנון קרן הפנסיה של מבטחים, לצורך חישוב קצבת נכות מלאה המשולמת לתובעת משלהי שנת 2002. אין חולק …... לקריאה

איסור פרסום שמה של עובדת שבדתה תלונה על הטרדה מינית

על אף שהוכח, כי המערערת בדתה את סיפור ההטרדות המיניות נשוא תביעתה, אסר בית הדין הארצי לפרסם את שמה זאת מתוך רצון שלא להרתיע מתלוננות פוטנציאליות. נפסק כי חלק מהנמקותיו של בית הדין קמא אינן מקובלות על מותב זה, אך …... לקריאה

התיישנות תביעת פנסיה

תביעת העובדת לאי בטוחה בקרן פנסיה חדשה במקום לקרן פנסיה ותיקה החל משנת 1996 נדחתה מחמת התיישנות, תוך שבית הדין קובע כי מרוץ התיישנות מתחיל במועד האחרון בו ניתן היה לצרף את המערערת לקרן הפנסיה הוותיקה ולא במועד הזכאות לקבלת …... לקריאה

חופש הבחירה לקביעת מוצר פנסיוני

בית הדין הארצי חזר על הפסיקה לפיה לעובד ניתן חופש הבחירה המלא לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו לפי סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הגובר על כוחו הכופה של הסכם קיבוצי או צו הרחבה. בהתאם לכך, …... לקריאה

חובת הפקדות פיצויים למתמחה

תמחה בעריכת דין זכאי לכך שיועברו בגינו תשלומים להסדר ביטוח פנסיוני, הכולל הפקדות למרכיבי הפיצויים והתגמולים גם יחד, בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה. ​לטענת המעסיקה, בהיות המשיבה מתמחה, הצו חל עליה באופן חלקי, לנוכח הוראות התוספת לחוק לשכת …... לקריאה

עידכון בדיני עבודה ליום 4.8.19

מאמרים בדיני עבודה מאמר – סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים » מאמר מקיף שנערך על ידינו כחלק מספר מקיף בנושא זכויות עובדים בסיום יחסי העבודה. בהמשך נעדכן קישורים לפסק דין עצמם המופיעים במאמר. נשמח לקבל הערות ותגובות. פסיקה של בית …... לקריאה

הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת העובד כלפי עובדת אחרת על הטרדה מינית נפלו פגמים מהותיים – המשיבה לא נפגשה עם המתלונן אלא על הנילונה בלבד וכן נפל פגם נוסף נוגע לבדיקת פוליגרף שנערכה. כן נפלו פגמים בהתנהלות המערערת כלפי העובד …... לקריאה

הרשעת בעל ואישה בהעסקת עובדת זרה ללא היתר

"מצג" נטען בע"פ מטעם מפקח יחידת האכיפה למעסיקת עובד זר לפיו יוטל עליה קנס מנהלי בלבד נמצא שאינו מגיע כדי הבטחה מנהלית או שלטונית, או מעין הסדר טיעון מחייב, או מתן הגנה מן הצדק. כן נפסק שגם אם הבעל היה …... לקריאה

זכאות לתשלום פיצויים לידועה בציבור של עובד שנפטר

המנוח והמערערת התקשרו בהסכם "לגור ולחיות יחד כבעל ואשה (הידועים בציבור) לכל דבר ועניין במשק-בית משותף" וכך עשו. בהתחשב במכלול הנסיבות, יש ליתן תוקף להסכמתם ולאומד דעתם כי יהפכו לידועים בציבור ולפיכך יש לראות במערערת "בן זוג של העובד בשעת …... לקריאה

שלילת תשלום פיצויים מלאים למנכ"ל שפעל בניגוד עניינים

למשיב היו, במערכת יחסיו מול החברה, שלושה כובעים: בעל מניות,  דירקטור ומנכ"ל, ובכובעו  האחרון התקיימו בנסיבות המקרה יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים.  המנכ"ל הפר את חובת האמון שלו כלפי החברה כאשר פעל בניגוד עניינים תוך ניצול הזדמנות עסקית של החברה, לכן …... לקריאה