עידכון בדיני עבודה ליום 4.8.19

מאמרים בדיני עבודה מאמר – סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים » מאמר מקיף שנערך על ידינו כחלק מספר מקיף בנושא זכויות עובדים בסיום יחסי העבודה. בהמשך נעדכן קישורים לפסק דין עצמם המופיעים במאמר. נשמח לקבל הערות ותגובות. פסיקה של בית …... לקריאה

הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת העובד כלפי עובדת אחרת על הטרדה מינית נפלו פגמים מהותיים – המשיבה לא נפגשה עם המתלונן אלא על הנילונה בלבד וכן נפל פגם נוסף נוגע לבדיקת פוליגרף שנערכה. כן נפלו פגמים בהתנהלות המערערת כלפי העובד …... לקריאה

הרשעת בעל ואישה בהעסקת עובדת זרה ללא היתר

"מצג" נטען בע"פ מטעם מפקח יחידת האכיפה למעסיקת עובד זר לפיו יוטל עליה קנס מנהלי בלבד נמצא שאינו מגיע כדי הבטחה מנהלית או שלטונית, או מעין הסדר טיעון מחייב, או מתן הגנה מן הצדק. כן נפסק שגם אם הבעל היה …... לקריאה

זכאות לתשלום פיצויים לידועה בציבור של עובד שנפטר

המנוח והמערערת התקשרו בהסכם "לגור ולחיות יחד כבעל ואשה (הידועים בציבור) לכל דבר ועניין במשק-בית משותף" וכך עשו. בהתחשב במכלול הנסיבות, יש ליתן תוקף להסכמתם ולאומד דעתם כי יהפכו לידועים בציבור ולפיכך יש לראות במערערת "בן זוג של העובד בשעת …... לקריאה

שלילת תשלום פיצויים מלאים למנכ"ל שפעל בניגוד עניינים

למשיב היו, במערכת יחסיו מול החברה, שלושה כובעים: בעל מניות,  דירקטור ומנכ"ל, ובכובעו  האחרון התקיימו בנסיבות המקרה יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים.  המנכ"ל הפר את חובת האמון שלו כלפי החברה כאשר פעל בניגוד עניינים תוך ניצול הזדמנות עסקית של החברה, לכן …... לקריאה

סיום יחסי עבודה – חובת השימוע וזכות הטיעון

סיום יחסי עבודה – חובת השימוע וזכות הטיעון תמצית העקרונות – חובת השימוע וזכות הטיעון חובת השימוע הפכה לתנאי שנקבע בפסיקה בלעדיו לא יכול מעביד  לבצע פיטורים כדין והיא קיימת כל אימת שעשויה להיות פגיעה בעובד. » היקף חובת השימוע …... לקריאה

עידכון בדיני עבודה ליום 14.7.19

מאמרים ועידכונים תחום דיני עבודה סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים » מאמר מקיף שנערך על ידינו כחלק מספר מקיף בנושא זכויות עובדים בסיום יחסי העבודה. בהמשך נעדכן קישורים לפסק דין עצמם המופיעים במאמר. נשמח לקבל הערות …... לקריאה
פנסיה

פנסייה

פנסייה מפנסיית הנכות שאמורה הייתה להשתלם למערער מקרן הפנסיה הראל יש לקזז את הגמלה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי , כשבכל מקרה לא יפחת שיעור התשלומים מהקרן מ-30% מפנסיית הנכות וכי סך כל התגמולים שהתובע זכאי להם לא יעלה על 100% …... לקריאה
עם התגים , , , |
שכר

תלוש שכר ושעות נוספות

תלוש שכר ושעות נוספות לנקוב בתלוש השכר אין מעמד נורמטיבי ש״גובר״, לכשעצמו, על ההסכם האישי, אלא אם מהנקוב בתלוש השכר ומנסיבות נוספות ניתן ללמוד על הסכמה, לרבות מכללא, לשינוי ההסכם האישי. תפקיד המערער שהועסק כמתגבר אבטחה בשגרירות המדינה בירדן בתפקיד …... לקריאה
עם התגים , , |

סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים למתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר

סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים למתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר - מאמר מקיף בנושא!!... לקריאה
עם התגים , , , , |

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה

סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה חוק פיצויי פיטורים, תשכ"-ג-1963 11. (ה) התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; ואולם מותר לזקוף …... לקריאה
עם התגים , , , , |

סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות מחשמת שנחבר לראש רשות מקומית או סגן

סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או סגן פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963  (ד)  עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה …... לקריאה
עם התגים , , , |

סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים – גיוס לשירות סדיר, שירות אזרחי או לאומי

סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים – גיוס לשירות סדיר, שירות אזרחי או לאומי חוק פיצויים פיטורים, תשכ"ג-1963 (ג) עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן, ובשל אותו תנאי, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים: (1)   הוא התגייס לשירות …... לקריאה
עם התגים , , , , |

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד עונתי

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות אחרת שדינה כפיטורים – התפטרות עובד עונתי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. (ב)   התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה …... לקריאה
עם התגים , , |

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-19631. 11. התפטרות אחרת שדינה כפיטורים (א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות …... לקריאה
עם התגים , , |