סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות 7א.     התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי מחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה, …... לקריאה

פיטורים בתגובה להגשת תביעה נגד מעסיק

פיטורים בתגובה להגשת תביעה נגד מעסיק חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 הגנה על עובד 28א.  לא יפגע מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, ולא יפטרו מהעבודה, מחמת תביעה שהגיש העובד או ארגון העובדים כאמור בסעיף 28(ב), בתום לב, …... לקריאה

כבוד האדם וזכות העובד לעבוד

כבוד האדם וזכות העובד לעבוד א. הלכה היא כי למעסיק זכות הקניין והזכות הניהולית בעסקו. אלא שבכך אין כדי לגרוע מעקרון היסוד לפיו העובד הוא בראש ובראשונה אדם,  ויש להקפיד על כבוד האדם שלו, שהרי "עניין לנו בעובדים. עניין לנו …... לקריאה

סעיף 20(ב2) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 – קיזוז מפיצויי פיטורים ופיצוי הלנה

סעיף 20(ב2) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 – קיזוז מפיצויי פיטורים ופיצוי הלנה סעיף 20(ב2) לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958(ב2) המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעסיק או סכום שהמעסיק חייב או זכאי לנכותו …... לקריאה

סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר – ניכויים משכר עבודה אחרון

סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר –  ניכויים משכר עבודה אחרון                                              חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ניכויים משכר עבודה 25. (ב) …... לקריאה

הגבלת חופש העיסוק

הגבלת חופש העיסוק לאחר סיום יחסי עבודה                                חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999                             …... לקריאה

מיסוי בסיום יחסי העבודה

מיסוי בסיום יחסי העבודה                          פקודת מס הכנסה , התשכ"א- 1961 מענק עקב פרישה או מוות 9 (7א) (א)   (1)   מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום …... לקריאה

תשלום פיצויי הלנה למי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים

תשלום פיצויי הלנה למי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים                                    חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958  (ה)  מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים …... לקריאה

אי תשלום פיצויי הלנה במקרה של מתן צו פירוק

תשלום פיצויי הלנה במקרה של מתן צו פירוק                                          חוק הגנת השכר, התשי"ח-195820 (ד)  הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 יחולו, בשינויים …... לקריאה

תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה במקרים בהם לא נפסקו פיצויי הלנה מטעמים שבחוק

תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה במקרים בהם לא נפסקו פיצויי הלנה מטעמים שבחוק                                             חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 תחולת …... לקריאה

הפחתת פיצויי הלנה על ידי בית הדין האזורי לעבודה

הפחתת פיצויי הלנה על ידי בית הדין האזורי לעבודה                                         חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 20 (ד)  הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 …... לקריאה

קיזוז חובות מתשלום פיצויי הלנה

קיזוז חובות מתשלום פיצויי הלנה                                            חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (ב2) המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של …... לקריאה

התיישנות הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים

התיישנות הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים                                                חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 20 (ד) הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 …... לקריאה
שכר מינימום, משכורת מינימום

מועד לתשלום פיצויי פיטורים המותנה בדרישה בכתב לתשלום

מועד לתשלום פיצויי פיטורים המותנה בדרישה בכתב לתשלום                                               חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 20 (ג)   מי שזכאי לפיצויי פיטורים …... לקריאה

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הינם חלק מהפיצויים, למעט לעניין תשלום פיצויי הלנה

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הינם חלק מהפיצויים, למעט לעניין תשלום פיצויי הלנה                                              חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 20 (ב1) …... לקריאה