Tag Archives: תשלום שעות נוספות

מעסיקה שהעסיקה עובדים מעל 12 שעות ביום הורשעה בפלילים

הוכח שהעובדים נשוא כתב האישום הועסקו מעבר לארבע שעות נוספות ביום העבודה, ולפיכך הרשיע את נאשמת 1 בעבירות של העסקה אסורה, לפי סעיפים 6 ו-26 לחוק שעות עבודה ומנוחה. ... לקריאה
Tagged |

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה חוק שעות עבודה ומנוחה תשי”א- 1953 מסדיר את מספר שעות העבודה שהמעסיק רשאי להעסיק בכל יום או שבוע עבודה, ימי המנוחה המגיעים לעובד וכן והתשלום המגיע לעובד עבור העסקה ביום המנוחה ובשעות נוספות. בנוסף, אם ביחסי …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |