Tag Archives: פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מגורים – גירושין, בן זוג, חו”ל

סעיף 8(3) לחוק ותקנה 12(ג)-12(ט) לתקנות – העתקת מקום מגורים עקב סיבות אחרות. 8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו – (3) מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות …... לקריאה
Tagged , , , , , |

התפטרות לאחר לידה

במסגרת פוסט זה ניתן לקבל מידע באשר לכללים בחוק ובפסיקה הנוגעים לקבלת פיצויי פיטורים במקרה של התפטרות לאחר הלידה, או התפטרות לצורך טיפול בילד שנולד, או ילד שהתקבל לאימוץ.... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |