Tag Archives: זכויות בדיני עבודה

דיני עבודה - שבועון המשרד ליום 22 לספטמבר 2012

כמו כל שבוע סקרנו פסיקה עדכנית בתחום דיני עבודה. שימו לב לפסק דין של הארצי, אשר אישר הגשת תובענה ייצוגית כנגד חברת אבטחה, למרות שהחברה הינה צד להסכם קיבוצי בענף השמירה ולפי חוק תובענות ייצוגיות לא ניתן להגיש לכאורה כנגד מעביד כזה תובענה ייצוגית. ... לקריאה
Tagged , , , , , |