ארכיון תגיות: התתפטרות בדין מפוטר

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה

סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה חוק פיצויי פיטורים, תשכ"-ג-1963 11. (ה) התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; ואולם מותר לזקוף …... לקריאה
עם התגים , , , , |