Tag Archives: דיני עבודה

פיצויי הלנה

פיצויי הלנה עו“ד יורם שפטל חויב בתשלום 90,000 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. משלא הייתה סיבה אמיתית שלא לשלם לתובעת פיצויי פיטורים לאחר פיטוריה, משהנתבע הוא עורך דין, האמון על קיום הוראות החוק ומשהטענות שנטענו נגד התובעת נועדו להשחיר …... לקריאה
Tagged , , , , |

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על מנהל מוסך

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על המשיב, שכן תפקידו של המשיב כמנהל מוסך היה “תפקיד הנהלה” ו”תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי”, זאת, בשים לב למהות תפקידו, שכרו, סמכויותיו ומיקומו בהיררכיה הארגונית במערערת.  ערעור על פסק דין של …... לקריאה
Tagged |

החלת הדין הישראלי על עובדים פלשתינאים במובלעות הישראליות

הלכת גבעת זאב, לפיה יש להחיל על יחסי עבודה ב“מובלעות הישראליות” ב“אזור”, מעבר לקו הירוק, את דין העבודה הישראלי, חלה באופן רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי.   הלכה היא כי הלכה שיפוטית חדשה פועלת הן רטרוספקטיבית והן פרוספקטיבית, אולם בשאלה זו יש לאזן בין …... לקריאה
Tagged |

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 4 בחודש נובמבר 2012.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורה להחזיר לעבודה את ד"ר שמעון מימון, רופא בכיר בבית חולים איכילוב, שהושעה מעבודתו על ידי עיריית תל אביב המפעילה את בית החולים, אחרי שסירב להגיע כדי לטפל בחולה ביום שישי בערב. ... לקריאה
Tagged , , , , , |

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 21 בחודש אוקטובר 2012.

שלום, כמדי שבוע, סקרנו פסיקה עדכנית בדיני עבודה. שימו לב לפסק דין של הארצי ממנו עולה, כי מתקיימים יחסי עבודה בין בין מכללת רמת גן לבין עו”ד הרצה אצלה, הגם כי במקביל הוא רצה במקומות נוספים וניהל משרד עצמאי לעריכת דין. …... לקריאה
Tagged , , |

דיני עבודה - שבועון המשרד ליום 14 באוקטובר 2012.

במסגרת השבועון תמצאו עדכון בתעריף שכר מינימום, פוסט שהועלה לאחרונה לאתרנו בנושא התקנת מצלמות סמויות במקום העבודה וכן פוסט בו רכזנו את הוראות חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, לרבות בקשר למהי הטרדה מינית, החובות החלות על המעביד בנוגע למניעת הטרדה מינית במקום העבודה והסנקציות... לקריאה
Tagged , , , , , , |

דיני עבודה - שבועון המשרד ליום 22 לספטמבר 2012

כמו כל שבוע סקרנו פסיקה עדכנית בתחום דיני עבודה. שימו לב לפסק דין של הארצי, אשר אישר הגשת תובענה ייצוגית כנגד חברת אבטחה, למרות שהחברה הינה צד להסכם קיבוצי בענף השמירה ולפי חוק תובענות ייצוגיות לא ניתן להגיש לכאורה כנגד מעביד כזה תובענה ייצוגית. ... לקריאה
Tagged , , , , , |

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה חוק שעות עבודה ומנוחה תשי”א- 1953 מסדיר את מספר שעות העבודה שהמעסיק רשאי להעסיק בכל יום או שבוע עבודה, ימי המנוחה המגיעים לעובד וכן והתשלום המגיע לעובד עבור העסקה ביום המנוחה ובשעות נוספות. בנוסף, אם ביחסי …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק הגנת השכר תיקון 24

תיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר נכנס לתוקף ביום 1.2.09 הביא למהפכה של ממש בכל הנוגע לסוגיה של שעות נוספת. את השאלות הבאות קיבלנו בקשר עם סוגיה זו. מה הקשר בין חוק הגנת השכר לסוגיה של שעות עבודה? אכן אין …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

תיקון 24 לחוק הגנת השכר - אחריות מנהלים בקשר לניכויי שכר שלא כדין

מעבידים, מנהלי משאבי אנוש, חשבים ואנשי שכר, שימו לב – במסגרת תיקון 24 לחוק הגנת שכר, נקבעו סנקציות פליליות חמורות כנגד מעבידים אשר יבצעו ניכויים משכר עובדיהם, שלא כדין. זאת ועוד, התיקון לחוק מטיל אחריות אישית על מנהלים ונושאי משרה …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

קו לעובד וגופים אחרים הנותנים שירותים בדיני עבודה

קו לעובד קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי, העמותה מסייעת לעובדים ישראלים, מהגרי עבודה, פלשתינאים ופליטים למצות את זכויותיהם כעובדים. כמו כן, העמותה פועלת לשינוי חקיקה ותודעה בתחום.  העמותה פועלת מאז שנת …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

הלנת שכר

שאלות ותשובות כיצד משולם השכר? חוק הגנת השכר קובע, כי תשלום השכר יבוצע במזומן, המחאה או המחאת דואר. ניתן לשלם גם חלק משכר העבודה בתשלום שווה כסף ובתנאי שזה לא יעלה על המקובל בשוק. באיזה אופן צריך להימסר לעובד תלוש …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויי שכר

את הסוגיה של ניכוי סכומים משכר עבודה מסדיר סעיף 25 לחוק הגנת השכר. סעיף זה קובע רשימה של ניכויים מותרים. מדובר ברשימה סגורה, דהיינו, כל ניכוי אחר, אסור. סעיף 25 לחוק הגנת  השכר מונה שישה סוגים של ניכויים מותרים ספציפיים, …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק הגנת השכר – תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ”ג-1963

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ”ג-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30(א) ו31- לחוק הגנת השכר, תשי”ח1958-, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרסום הודעה הודעה לענין סעיף 30(א) לחוק תפורסם – (1) על לוח המודעות שבו נהוג …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק הגנת השכר – תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל”ו-1976

תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל”ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו31- לחוק הגנת השכר, תשי”ח1958-, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים שעל מעביד למסור (תיקון: תשל”ז) (א) מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |