הסכם ההעסקה למטפלת 500 ש"ח290.00 ש"ח
חזוה עבודה למחסנאי 500 ש"ח290.00 ש"ח
חוזה עבודה למזכירה 500 ש"ח290.00 ש"ח