שימוש במחשבי המעסיק ותיבת דואר אלקטרוני

 מסמך זה נעשה בעקבות פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה לפיו על מעביד לקבוע כללים במקום עבודה בנושא שימושי מחשב המעסיק ותיבת דואר אלקטרוני, ככל שיכולה להיות פגיעה בפרטיות של העובד

 למה נועד עוד המסמך ?

  • מתן הגנה מפני פעולות ושימוש במחשבי המעסיק שיש בהם כדי לפגוע באבטחת המידע הקיים במערכות המחשוב של המעסיק, בתקינות ושלמות החומרה, בתוכנה והמידע המצוי בה, במהלך התקין של העבודה וסדרי העבודה, בחוק ו/או בנהלי המעסיק. 
  •  לאפשר למעסיק להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום אתרי אינטרנט ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחרי עובדים בקשר לשימוש אסור במחשבי המעסיק.
  • מתן  הגנות למעביד בכל הנוגע לשימוש בדואר אלקטרוני במקום העבודה.
  • לאפשר לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבת דואר, לרבות תכתובת מייל.
  • רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

 

מחיר: 350 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח