כתב קבלה ויתור וסילוק

מטרת מסמך זה היא להסדיר את הכספים המגיעים לעובד במועד סיום עבודתו וכן לעגן את התחייבות של העובד להעדר תביעות כנגד המעביד בגין תקופת עבודתו וסיומה. במסגרת המסמך פורטו הזכויות ודרך החשוב כמתחייב מהלכות בית הדין הארצי בנושא כתב ויתור וסילוק

רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל קובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח