כתב ויתור וסילוק לאחר מו"מ או הטבות מיוחדות שנתנו

   מטרת מסמך זה היא לעגן התחייבות העובד לסילוק תביעותיו וטענותיו כנגד המעביד לאחר מו"מ שנוהל עמו ו/או הטבות מיוחדות שנתנו לו. במסגרת מסמך זה, בין היתר, מוסדרת השבת ההטבות או סכום הפשרה שקיבל העובד במקרה של הפרת ההתחייבויות כאמור. כן קיים במסמך  פירוט של הזכויות המשולמות לעובד ודרך החשוב כמתחייב מהלכות של בית הדין הארצי לעבודה.

רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

 

מחיר: 350 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח