כתב התחייבות של עובד שקיבל הכשרה מיוחדת ע"י חונך

 מטרת מסמך זה לחייב עובד לעבוד תקופה מינימאלית לאור הכשרה מיוחדת שקיבל ולהשיב סכום ההכשרה והטבות אחרות שקיבל בתקופת האכשרה

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח