כתב התחייבות של עובד המשתתף בקורס במימון המעביד

 מטרת מסמך זה לחייב עובד לעבוד תקופה מינימאלית לאור הכשרה מיוחדת שקיבל באמצעות קורס או השתלמות  במימון המעביד ולהשיב סכום ההכשרה והטבות אחרות שקיבל בתקופת האכשרה

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח