כתב התחייבות של עובד בנוגע להלוואה שקיבל

כתב התחייבות זה נועד לשם הסדרת הענקת הלוואה לעובד, ובכלל זאת אופן השבתה באמצעות שכר העבודה, השבת יתרת ההלוואה במועד סיום יחסי העבודה, פיגורים בהשבת תשלומי ההלוואה, בטחונות ושטר בטחון, ריביות וכיוצא באלה.


רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי

מחיר: 350 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח