כתב הסכמה של עובד להתקנת מצלמות במקום העבודה

מסמך זה נועד לשם קבלת הסכמת העובד לשם הפעלת מצלמות עיקוב בחצרי המעסיק, וזאת על מנת שהמעביד לא יהא חשוף להפרות של חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

 

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח