כתב הסכמה של עובד להקלטות שיחות טלפון במקום העבודה

 מסמך זה נועד לשם קבלת הסכמת העובד להקלטת שיחות טלפון שתבוצענה על ידו באמצעות טלפון קווי, וזאת על מנת שהמעביד לא יהא חשוף להפרות של חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.


רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח