כתב הסכמה לשינוי בתנאי העבודה ולהפחתת שכר

בהתאם לדין לא ניתן לשנות חד-צדדית חוזה ההעסקה של העובד ללא הסכמתו בכתב או בהתנהגות. מטרת מסמך זה היא לעגן הסכמות עם העובד בקשר להפחת שכרו או פגיעות אחרות בתנאי העסקתו, לאור מצבו הכספי של המעסיק

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח