כתבי ויתור על סודיות רפואית

מסמך זה נועד לשם ויתור של עובד על סודיות רפואית

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ  Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי

מחיר: 150 ₪
מחיר מבצע: 80.00 ש"ח