התחייבות של עובד אשר לרשותו הועמד רכב לצורכי עבודה בלבד

 כתב התחייבות מקיף  זה מסדיר את מכלול הנושאים הקשורים להעמדת רכב חברה לשימוש העובד לצורכי מילוי תפקידו בלבד, ובכלל זאת מטרת השימוש, האנשים הרשאים לעשות שימוש ברכב,  נסיעה בכבישי אגרה, שמירה על הרכב והמטען המצוי בו ותחזוקתו, חוקי תנועה ונשיאה בקנסות, תאונות דרכים ועוד. 

רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל קובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

 

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח