התחייבות לשמירת רכוש וציוד המעסיק

 כתב התחייבות זה נועד לחייב את העובד לשמור על ציוד המעסיק, ציוד משרדי, מחשבים, מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, טאבלטים, חומרי גלם, מסמכים, וטפסים ועוד

המסמך מסדיר, בין היתר, התחייבות של העובד להשיב ציוד שנמסר לו כשהוא שלם ותקין ונושא תשלום פיצוי מוסכם למעסיק במקרה של הפרת התחייבויות העובד כאמור.

 רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח