התחייבות לשמירה על סודיות ואי-תחרות

מסמך מקיף זה נועד ליתן הגנה למעביד מפני גילוי מידע אליו נחשף העובד במהלך עבודתו וכן למנוע תחרות במהלך תקופת העבודה ולאחר סיומה בהתאם להלכות של בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון בנושא חופש העיסוק. במסמך עצמו מעוגנת סנקציה כנגד העובד המפר כתב התחייבות זה במטרה ליצור הרתעה.

רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

    מחיר: 350 ₪
    מחיר מבצע: 190.00 ש"ח