התחייבות בנוגע לשימוש בטלפון נייד

מטרת המסמך היא לעגן כל נושא העמדת טלפון נייד לרשות העובד, ובכלל זאת תקרת השימוש, הבטחת שמירתו והשבתו לחברה במצב תקין ועוד

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח