הצהרה בדבר פרטים אישיים עם קבלה לעבודה

 תבנית זו מתאימה למעביד שמעוניין להחתים עובד עם קבלתו לעבודה על הצהרה בדבר פרטיו האישיים, כתובתו, פרטי התקשרות, מצבו האישי, חשבון בנק של העובד, פרטי רישיון נהיגה ועוד.  

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 40 ₪
מחיר מבצע: 20.00 ש"ח