הסכמת עובד להחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

 מטרת מסמך זה היא להחיל על העובד באופן ספציפי את האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"-ג-1963, מבלי להיזקק להחתים את העובד על הסכם עבודה חדש. היתרון בהחלת סעיף 14 הוא שכספי הפיצויים המופקדים בקופה באים במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, כך שלא נדרשת השלמה גם במקרה של ירידת ערך של סכומי ההפקדה בקופה או עלייה בשכר העובד.

רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

 

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח