הסכם עבודה למנהל עבודה באתר בנייה

הסכם עבודה זה מתאים מתאים להסדרת תנאי ההעסקה של  עובד בניין ומסדיר, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מותאמת לצו ההרחבה בענף הבניין.
  • מנהל עבודה מוגדר בצו ההרחבה כמי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה לשמש  כמנהל עבודה, ומועסק בפועל בתפקיד של מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות, וזאת באתר בנייה בו מתבצעת עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה מסוג אחר.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח