הסכם עבודה לטכנאי שירות מחשבים

תבנית זו מכילה בעיקר את התנאים שצריכים להיות בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מתאימה לטכנאי שירות מחשבים.
  • תבנית  זו אינה מתאימה לטכנאי  שירות המועסק אצל מעסיק/במפעל המעסיק עד 20 עובדים ושעיקר עיסוקו ביצור ובהרכבה במעבדות לתיקון מחשבים, או אצל מעסיק/במפעל שעיקר עיסוקו בענף האלקטרוניקה והמעסיק עובדים שכירים לשם ייצור, הרכבה, או שירות. במקרים האחרונים כאמור יחולו על העובדים צווי הרחבה בענף האלקטרוניקה והמחשוב.
  • תבנית זו ערוכה בצורה של מכתב לעובד אשר בשוליו על העובד לאשר את הסכמתו לתנאים האמורים במכתב.
  • התבנית מתאימה למעסיקים שאינם מעוניינים בהסכמי ההעסקה ארוכים ומסורבלים, היכולים לעיתים להרתיע עובדים.
  • בונוס מיוחד! – להסכם צורף ללא תשלום נוסף התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות וכן כתב התחייבות מפורט בנוגע לרכב המועמד לרשות העובד לצורך ביצוע עבודתו.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.
מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח