הסכם להספקת שירותי שמירה

 תבנית זו הותאמה להוראות חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, התעש"ב-2012 והתקנות שהוצאו מכוחו, במטרה לצמצם את החשיפה לעיצומים כספיים ולתביעות אזרחיות הקיימות כנגד מזמין השירותים בהתאם לחוק זה, במקרה של הפרות חוקי העבודה על ידי חברת השמירה.
   

  • תבנית זו נועדה להסדיר מערכת יחסים בין חברה המספקת שירותי שמירה לבין המזמין, ובכלל זאת הצהרות והתחייבויות חברה השמירה, התמורה ותשלומה, חובות הנאמנות של חברה השמירה, העסקת עובדי השמירה, סיום הקשר, קיזוזים, בטחונות, ועוד.
  • כמובן, שבתבנית עצמה ישנם גם סעיפי התחייבות של חברת השמירה לתשלום מלוא זכויות העובדים וכן סעיפי שיפוי ופיצוי של המזמין, במקרה של תביעת שומר נגד המזמין, או במקרה שמוטלים על המזמין עיצומים בהתאם לחוק להגברת האכיפה בשל הפרות זכויות עובדים על ידי חברת השמירה.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח