הסכם להספקת שירותי ניקיון

תבנית שהותאמה להוראות חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, התעש"ב-2012 והתקנות שהוצאו מכוחו, במטרה לצמצם את החשיפה לעיצומים כספיים ולתביעות אזרחיות הקיימות כנגד מזמין השירותים בהתאם לחוק זה, במקרה של הפרות חוקי העבודה על ידי חברת השמירה.
   

  • תבנית זו נועדה להסדיר את מכלול מערכת היחסים בין חברה המספקת שירותי ניקיון לבין המזמין, ובכלל זאת הצהרות והתחייבויות חברת הניקיון, התמורה ותשלומה, העסקת עובדים על ידי חברת הניקיון, סיום הקשר, קיזוזים, בטחונות, ועוד.
  • כמובן, שבתבנית עצמה ישנם גם סעיפי התחייבות של חברת הניקיון לתשלום מלוא זכויות העובדים וכן סעיפי שיפוי ופיצוי של המזמין, במקרה של תביעת עובד חברת הניקיון כנגד המזמין, או במקרה של הטלת עיצומים כספיים על המזמין בהתאם לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, בשל הפרות זכויות עובדים על ידי חברת הניקיון.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח