הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות

התבנית מתאימה להסדרת תנאי ההעסקה של מנהל קשרי  לקוחות  והיא מסדירה, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • בונוס מיוחד! – התבניות כוללת, ללא תשלום נוסף, כתב התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח