הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק

התבנית מתאימה להסדרת תנאי ההעסקה של מנהל מחלקת מכירות ושיווק והיא מסדירה, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • בונוס מיוחד! – התבניות כוללת, ללא תשלום נוסף, כתב התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח