המחאת זכות לקבלת כספים הצבורים בקרן השתלמות

מסמך זה נועד על מנת להמחות הכספים והזכויות הצבורים על שם העובד בקרן השתלמות לאחר.

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ 97-2003 Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 70 ₪
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח