הזמנה לשימוע, פרוטוקול שימוע ומכתב פיטורים

תבנית זו כוללת מכתב הזמנה לשימוע, פרוטקול שימוע, החלטה שמתקבלת לאחר השימוע, החלטה בדבר שינוי בתפקיד ומכתב פיטורים. מטרת סט מסמכים זה היא להבטיח שהשימוע נעשה כהלכתו כמתחייב מפסיקות בית הדין לעבודה

רוכש המסמכים יקבלם מיידית בקובץ וורד, כך שניתן להתאימם למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח