הודעת פיטורים וקבלת התחייבות העובד לעבוד בחברה הקולטת

הודעה זו רלבנטית למצב בו החברה המעבירה מפטרת את העובד ומעוניינת לקבלת הסכמתו  לעבוד בחברה הקולטת, אם החברה הקולטת תבחר לעשות כן. התחייבות העובד כאמור נדרשת אם השלמת העסקה מותנית בהסכמת העובדים לעבור לעבוד בחברה הקולטת

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימו למקרה הספציפי.

 

מחיר: 150 ₪
מחיר מבצע: 90.00 ש"ח