חוזה עבודה לרואה חשבון

חוזה עבודה זה מתאים להסדרת תנאי ההעסקה של רואה חשבון/מתמחה במשרד לראיית חשבון, והיא כוללת בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • ההסכם העסקה בנוי בצורה של הודעה לעובד, אשר  העובד צריך לחתום עליה.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח