הודעה על תנאי ההעסקה למורה דרך על בסיס הזמנה

התבנית מתאימה להסדרת תנאי ההעסקה של  מורה דרך  העובד על בסיס הזמנה והיא מסדירה, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבניות מותאמת לצו ההרחבה החל על מורי דרך.
  • התבנית מתאימה למעסיקים שאינם מעוניינים בהסכמי ההעסקה פורמאליים, ארוכים ומסורבלים, היכולים לעיתים להרתיע עובדים.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח