הודעה על העברת פעילות לחברה חדשה הלוקחת אצ מלוא ההתחייבויות

בהתאם לחוקי המגן חלה רציפות ההעסקה בהעברת עובדים ממפעל למפעל. הודעה זו זה רלבנטית למקרה בו החברה הקולטת מעוניינת לקלוט את עובדי החברה המעבירה, עם כל הזכויות שצברו במהלך תקופת עבודתם אצל החברה המעבירה

רוכש המסמך יקבלו מייידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח