הודעה לקבלן עצמאי על הסבת ההסכם עם העברת הפעילות

מסמך זה רלבנטי  אם החברה הקולטת מעוניינת לקלוט קבלנים עצמאים שהועסקו בחברה המעבירה ולהסב את ההסכמים שנחתמו עם החברה המעבירה לחברה הקולטת

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח