הודעה על תנאי ההעסקה לעובד שמקבל הכשרה מיוחדת

התבנית מתאימה להסדרת תנאי ההעסקה של  עובד שקיבל אשרה מיוחדת  לפני תחילת העסקתו והיא מסדירה, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מתאימה למעסיקים שאינם מעוניינים בהסכמי ההעסקה פורמאליים, ארוכים ומסורבלים, היכולים לעיתים להרתיע עובדים.
  • בונוס מיוחד לרוכשי  התבנית!  – לתבנית צורף ללא תשלום נוסף כתבי התחייבות המחייבים את העובד לתקופת עבודה מינימאלית לאור הכשרה מיווחדת שקיבל והתחייבותו לפצות את המעסיק במקרה של הפרת התחייבותו כאמור.
  •  בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח