הודעה לנהג על תנאי העסקתו

התבנית מתאימה להסדרת תנאי ההעסקה של נהג ומכילה, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מתאימה לנהגים שאינם מועסקים בחברה שעיקר פעילותה הוא הובלה והיא אינה שייכת לענף ההובלה (על חברה כזו חל צו הרחבה בענף ההובלה). תבנית זו מתאימה לנהגים המועסקים במקומות עבודה שלא חל עליהם צו הרחבה ענפי כלשהו, אלא  צווי ההרחבה הכללים במשק.
  • התבנית מתאימה למעסיקים שאינם מעוניינים בהסכמי ההעסקה פורמאליים, ארוכים ומסורבלים, היכולים לעיתים להרתיע עובדים.
  • בונוס מיוחד לרוכשי  התבנית!  – לתבנית צורף ללא תשלום נוסף כתב התחייבות  המסדיר את מכלול הנושאים הקשורים להעמדת רכב חברה לשימוש העובד לצורכי מילוי תפקידו בלבד, ובכלל זאת מטרת השימוש, האנשים הרשאים לעשות שימוש ברכב, נסיעה בכבישי אגרה, שמירה על הרכב והמטען המצוי בו ותחזוקתו, חוקי תנועה ונשיאה בקנסות, תאונות דרכים ועוד.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח