הודעה למנהל מטבח – שף על תנאי העסקתו

תבנית המסדירה  את כל העניינים שיש לפרט בפני העובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 וכן כל העניינים הרלבנטים להעסקת שף או מנהל מטבח

  •  התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח