בקשה למתן היתר לפיטורי עובדת בהיריון או בטיפולי פוריות

סט כולל של מסמכים זה מסייע בעריכת בקשה לקבלת היתר לפיטורים של עובדת בהיריון או בטיפולי פוריות בצורה נכונה, בהתאם לנהלים של התמ"ת ובהתאם למתחייב בחוק. המסמכים כוללים בקשה למתן היתר על נימוקיה וכל הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה  לפי נהלי התמ"ת

רוכש המסמכים יקבלו אותם מיידית לתיבת המייל בקובץ  וורד, כך שניתן ל להתאימם למקרה הספציפי

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח