שבועון המשרד – 15 ליולי 2012

האם מתקיימים יחסי עבודה בין פרוצה לסרסור שלה? האם מנכ"לית שלא קויים בעניינה שימוע כדין הושבה לעבודה? האם נפסקו לקריין מנחם פרי פיצוי כספי בשל התנהגות חסרת תום לב של רשות השידור? האם חברת קסטרו ומנהלת משאבי אנוש שלה הורשעו …... לקריאה

השבה קבלן עצמאי פסיקה

בית הדין הארצי הארצי פסק שחוסר תום לב קיצוני של קבלן עצמאי התובע, בדיעבד, זכויות של עובד יכול להביא במקרים חריגים לשלילת מעמדו כעובד, או להשבת כספים עודפים שקיבל  הקבלן בשל מעמדו כעצמאי.  בדרך כלל חוסר תום לב קיצוני מתקיים מקום …... לקריאה

פיצוי כספי של עד 12 משכורות! במקרה של הפרת חובה השימוע ופיטורים שלא כדין

במסגרת מצגת זו ניתן לקבל מידע מועיל איך וכיצד יש לערוך שימוע לעובד טרם החלטת הפיטורים או העברה לתפקיד אחר וכן הסעדים והמשמעויות הכספיות של הפרת החובה לעריכת שימוע כדין. מידע זה חיוני לעובד, למעסיק, למנהל  ולעו"ד הנותנים ייעוץ משפטי לעובדים …... לקריאה

האם מתקיימים יחסי עבודה בין פרוצה לסרסור?

העלינו לאתרנו סקירות פסיקה בשנים האחרונות בנוגע ליחסי עובד מעביד. בין היתר, תכולו לראות סקירת פסיקה בדבר קיומם של יחסי עבודה בין סרסור לפרוצה. שימו לב - שבפסיקת בתי הדין לעבודה חל היום המבחן המעורב, הכולל בתוכו את מבחן ההשתלבות, וזאת לעניין קביעת קיומם... לקריאה

הרצאה שניתנה על ידי עו"ד וקרט לעורכי דין בנושא החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה

מצורפת מצגת הרצאה שנתנו לאחרונה לעורכי דין במחוז השרון בנושא החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, אשר נכנס לתוקף בשבועות האחרונים ואשר חולל מהפכה בתחום האכיפה של חוקי העבודה. מידע זה חיוני ביותר למעסיקים, למנהלים ולעורכי דין הנותנים ייעוץ  וליווי משפטי בתחום …... לקריאה

זכויות עובדים בפשיטת רגל

זכויות עובדים בפשיטת רגל בתקופה של משבר כלכלי זכויות עובדים בפירוק הינן סוגיה מרכזית במשפט עבודה. קריסה פתאומית של המעביד, פשיטת רגל או קטסטרופה כלכלית אחרת, עשויה להעמיד עובדים במצב בו שכר וזכויות בסיסיות אחרות שלהן נפגעות פגיעה קשה. העובדה …... לקריאה

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

ביום 26.7.2010 ניתן על ידי בג"צ פסק דין תקדימי בסוגיה של סיווג תשר כהכנסה מעבודה, תוך ביטול פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה. ראשיתה של הפרשה בטרגדיה. המנוח עוזי כהן ז"ל, שהה ביום 25.5.96... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
אפליה, רעלה

הפליה מחמת דת

סקירת הסוגיה של חופש דת של העובד, כפי שנידונה בפסק דין אשר ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה, בעניינה של מורה מוסלמית אשר פוטרה עקב חבישת חיג'אב. משפט העבודה מגן על מכלול זכויותיו של העובד. מדובר כמובן באחת מזכויות העובדים ומכוח משפט העבודה המגן,... לקריאה

פרטיות בשימוש במחשב

ביום 8.2.2011 ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין חשוב ביותר בסוגיה של חדירת מעביד למרחב הווירטואלי של העובד במקום העבודה, ובפרט לתיבת האי-מייל שלו . פסק הדין מקיף, פרוס על פני כ- 100 עמודים, צפוי... לקריאה

חובות פרסום במקום העבודה

מעבידים רבים אינם ערים לכך שבמסגרת חוקי העבודה השונים, מוטלת עליהם לא רק החובה לקיים את זכויות עובדיהם , אלא גם לפרסמן. הידוק האכיפה מצד גורמי הפיקוח עשוי להעמיד מעסיקים אלו אל מול הצורך להתמודד עם טענות, האשמות ותלונות, אשר עדכון פשוט של לוחות המודעות... לקריאה

שינוי בתנאי ההעסקה

תאגידים, מפעלים - מעסיקים בכלל אשר נקלעים לקשיים כלכליים, מיישמים מהלכים של התייעלות והקטנה מיידית ומשמעותית של עמודת ההוצאות, לרבות, ולעיתים אף בעיקר, של שורות השכר וכוח האדם. ... לקריאה

חילופי מעבידים במקום העבודה

מעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. בטעות סבורים הם כי עם העברת העסק או המפעל לבעלות של מסגרת משפטית חדשה אין כל רציפות של זכויות לעובדים כאילו העובדים הינם נושים רגילים. כתוצאה מכך,... לקריאה

תלוש משכורת

תלוש משכורת – מבנה   פרטים מזהים לגבי העובד והמעביד עובד – שם מלא ומספר ת.ז.מעביד – שם מלא; מספר ת.ז./ ח.פ /ע.ר / וכיו"ב; וכתובת.   ותק, היקף משרה ובסיס שכר תאריך תחילת ההעסקה. ותק מצטבר אצל המעביד או …... לקריאה

סקירת פסיקה בבתי הדין לעבודה: יולי – אוגוסט 2010

המעבר מקנס מנהלי להליך פלילי הינו טבעי. המהלך בכיוון ההפוך אינו כזה. המעסיק הואשם בהעסקת עובדים זרים ללא היתר. הוצעה למעסיק חלופה של קנס מינהלי, ואולם הלה לא שילם את הקנס. באיחור פנה המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה וביקש לאפשר לו להישפט, בית הדין שקל את... לקריאה