השבת עובדים לעבודה עקב פגיעה בחופש ההתארגנות

השבת עובדים לעבודה עקב פגיעה בחופש ההתארגנות לאחר שנמצא לכאורה ששני הנהגים במשיבה פוטרו בשל ניסיון ההתארגנות של העובדים בהסתדרות הלאומית והיותם חברי ועד הפעולה, ביה"ד הוציא צו המונע את פיטורי הנהגים מעבודתם במשיבה עד למתן פסק דין בהליך העיקרי, …... לקריאה

משיכת כספים מקרן פנסיה טרם קבלת קצבת זקנה וחובת הגילוי החלה על קרן פנסיה

משיכת כספים מקרן פנסיה טרם קבלת קצבת זקנה וחובת הגילוי החלה על קרן פנסיה בהתחשב בתנאי הזכאות למשיכת כספים לפי תקנון האחיד, אילו היה המנוח מגיש בקשה בתוך 60 ימים ממועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה, היה המנוח זכאי למשוך …... לקריאה

תחולת חוקת העבודה ופנסיה תקציבית

תחולת חוקת העבודה על עובדי החינוך המשלים וזכאות לפנסיה תקציבית על המערערת שעבד ב"חינוך המשלים "חלות הוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות החלות על עובדים במפעלי החינוך המשלים יש לראות במשיבה "עובדת קבועה" של המערערת לצרכי זכאותה לפנסיה תקציבית. אשר …... לקריאה

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 11.11.2018

פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה השבת עובד לעבודתו עקב הפרת חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות » נדחה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה להחזיר עובד שנפגע בתאונת עבודה במפעל ולפצות אותו. במרכז פסק הדין עומדת שאלת …... לקריאה

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר 5. "(א)  נפטר עובד, ישלם המעביד לשאריו, פיצויים כאילו פיטר אותו. שארים לעניין זה- בן זוג של העובד בשעת פטירתו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא …... לקריאה

סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר

סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר "עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר". תמצית הכללים הנוגעים לסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים  שעה שעבודתו של העובד …... לקריאה

סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה

הוראת סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים " עניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת – (1) שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות-קבע שלא …... לקריאה

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה "(א)  התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין לגבי עובדת שהתקיימו לגביה אחד מאלה: (1)   קיבלה לאימוץ ילד שטרם …... לקריאה

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלו פוגעים בזכות הפיצויים" …... לקריאה
הטבות, זכויות סוציאליות

חישוב היקף משרה

חישוב היקף משרה ביה"ד פסק כי, התובע הועסק בפועל במשרה ששיעורה עמד באופן קבוע, הרבה מעבר ל-186 שעות חודשיות, לכן יש לחשב את כל זכויותיו הסוציאליות ביחס להיקף עבודה במשרה מלאה, כך שבחישוב היקף השרה יש לקחת בחשבון גם שעות …... לקריאה

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות האדם שהחוק נועד להגן עליו הוא אדם שהלקות ממנה הוא סובל עלולה הייתה לגרום לו, לולא הגנות החוק, לקושי בהשתלבות; קושי לעבוד, להתפרנס ולהתקדם; או לפגיעה אחרת במיצוי הפוטנציאל שלו או בהשתתפות מלאה ושוויונית …... לקריאה

השבת עובד לעבודתו עקב הפרת חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

השבת עובד לעבודתו עקב הפרת חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות נדחה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה להחזיר עובד שנפגע בתאונת עבודה במפעל ולפצות אותו. במרכז פסק הדין עומדת שאלת היקף ודרך ביצוע ההתאמות בהן מחויב …... לקריאה

דיני עבודה שבועון המשרד 13.10.18

שלום, להלן סקירות פסיקה עדכניות ועדכונים בתחום דיני עבודה. נשמח אם תשתפו את המידע המפורט בשבועון זה עם חבריכם.   פסיקה של בית הדין הארצי העברת כספי פנסיה לקיבוץ והשלכתה על ס' 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים  »  בתקופת העבודה הנדונה (עד …... לקריאה

אישר תביעה ייצוגית

ביה"ד קיבל בחלקה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית נגד המשיבה, ביחס לעילות התביעה הנוגעות לתשלום הפרשי פנסיה ופיצויים בנוגע ל'תוספת פרוצדורות' ודמי חופשה. מנגד, הבקשה באשר לרכיב השעות הנוספות נדחתה, אף כי למבקש קמה עילת תביעה אישית, מאחר שלא הוכחה …... לקריאה

פיטורים הנגועים בהפליה

חלטה על פיטורי התובעת, הייתה מוכתמת בשיקול של גיל שהוא נגזרת של ותק בעבודה ושל גובה השכר, ופסק לזכותה פיצוי בגין הפליה מחמת גיל לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין נזק ממוני בגובה 10 משכורות (ובניכוי דמי אבטלה), ופיצוי …... לקריאה