הפליה בקבלה לעבודה

הפליה בקבלה לעבודה פיצוי בסך של  4,000 ₪ נפסק לגבר שהופלה בקבלתו לעבודה כקופאי. הפליה על בסיס מין היא תופעה שלילית שיש לעקרה מהשורש ויש להעביר מסר ברור למעסיקים בדבר הוראות החוק ואיסור ההפליה. אכן עובדת של הנתבעת השיבה לתובע …... לקריאה
אפליה בעבודה, שוויון

הפליה עובדת לאחר שובה מחופשת לידה

הנתבעת פעלה בניגוד לתכלית חוק עבודת נשים עת שינתה את מתכונת עבודתה של התובעת והוסיפה מנהלת נוספת לחנות. לכן, נפסק לזכות העובדת פיצוי כספי מכוח חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. מן הראיות עלה כי בעוד שעובר ליציאתה לחופשת …... לקריאה

אישור תביעה ייצוגית

אישור תביעה ייצוגית ניתנה העדפה של אכיפת ועדת האכיפה בענף השמירה על פני אישור התובענה שהגיש המערער כתובענה ייצוגית. בעניין אורגד סוכמה ההלכה ולפיה תכליתו של פרט 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות היא מתן אפשרות לארגוני העובדים לפעול במישור יחסי …... לקריאה

החרגת חוק שעות עבודה ומנוחה של יחסי אמון מיוחדים

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על מנהל הזמנות שהיה ביחסי קרבה מיוחדים עם בעלי החברה שבאו לידי ביטוי בשכר גבוה, החזקת 5% מן המניות של החברה, וקבלת כספים נוספים שלא פורטו בתלושי השכר. העובד הועסק שנים רבות במאפייה שהקים …... לקריאה

התפטרות בדין מפוטר

התפטרות בדין מפוטר השאלה אם התקיימו "נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו " כאמור בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים נבחנת לפי תחושותיו הסובייקטיבית של העובד, אך בעיניים אובייקטיביות. כן יש חשיבת לשאלה אם העובד טרם …... לקריאה

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין נפסק סך של 17,000 ₪ לעובדת שפוטרה ללא שימוע כדין, אך נמצא שהיה טעמים עניינים לפיטוריה והיא לא פוטרה מחמת אפלייתה. פיטורי התובעת נעשו מטעמים ענייניים, שכן לתובעת הוער קודם לשיחת הפיטורים על חוסר שביעות הרצון מתפקודה, …... לקריאה

פיטורין שלא כדין של גננת

לזכות גננת שפוטרה בתחילת שנת הלימודים ללא שימוע נפסק פיצוי ממוני בשיעור של 12 משכורות, הוא השכר עבור שנת לימודים מלאה, וכן פיצוי בגין עגמת נפש בסך 30,000 ₪. העובדת, שעבדה כגננת, פוטרה לאחר תחילת שנת הלימודים כתוצאה מהחלטת הרשת …... לקריאה

הכרזה על שביתה על ידי ארגון המורים

ההודעות של ארגון המורים בנושא ימי מחלה ו"מסע ישראלי" ניתנו שלא כדין, ולכן הארגון אינו רשאי לנקוט צעדים ארגוניים מכוחן. ההודעה על סביבת עבודה אינה בגדר הפרה של הסכם 2018. נוכח זאת, ולעת הזו ניתן צו האוסר על הארגון לנקוט …... לקריאה

חוק להגברת האכיפה

חוק להגברת האכיפה יש להטיל אחריות ישירה על הנתבעת כמזמינת שירות ניקיון על אי תשלום זכויות עובד אריתראי, וזאת מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. נפסק כי ההתקשרות בין נותנת שירותי הניקיון( קלין) לבין הנתבעת לא הוגשה כראיה בתיק, …... לקריאה

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד נפסק שאין מקום לפסוק לזכות קבלן עצמאי, שהוכר בדיעבד כעובד, זכויות לפי השכר שקיבל כקבלן עצמאי אלא שכר שהיה מקבל כעובד משעה שיחסי מזמין לקוח לא נכפו על העובד. כן נפסק לעובד סך של 30,000 ₪ בגין …... לקריאה

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 8.12.18

עידכונים בדיני עבודה זכות להעדר מהעבודה בחג החנוכה האם עובד זכאי להעדר בחג החנוכה ולקבל דמי חגים? האם בחג החנוכה זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה, או לנצל יום "בחירה" בחג זה? לקבלת מענה על שאלות …... לקריאה

פרמיה שהינה חלק מהשכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורין וכתב ויתור

פרמיה שהינה חלק מהשכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורין וכתב ויתור וסילוק במקרה זה תשלום פרמיה הינו חלק נכבד משכרו החודשי של התובע ולא הותנתה בתנאי או מצב לכן יש לראותו כחלק משכרו של העובד לצורך תשלום פיצויים. כן נקבע כי …... לקריאה
כוח אדם, קבלני כוח אדם

חוק קבלני כוח אדם ומעסיקים במשותף

חוק קבלני כוח אדם ומעסיקים במשותף לאחר שנמצא כי הנתבעת 2 (סופר שירות) סיפקה לחברת שפיר הנדסה אזרחית שירותי כוח אדם ולא שירותי ניקיון, הוחל על התובע, עובד זר, מכוח סעיף השוואת התנאים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח …... לקריאה

הפלית שכר במגזר הציבורי

הפלית שכר במגזר הציבורי טענה להפלייה על ידי המוסד לביטוח לאומי נדחתה משעה שלא הורם הנטל להוכחה כי מדובר בשני תפקידים שווה ערך וכי מדובר בשונה רלבנטי המצדיק מתן יחסי שונה. על מנת לזכות בתביעה כזו (על בסיס משפטי, בשונה …... לקריאה

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 24.11.2018

פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה משיכת כספים מקרן פנסיה טרם קבלת קצבת זקנה וחובת הגילוי החלה על קרן פנסיה » בהתחשב בתנאי הזכאות למשיכת כספים לפי תקנון האחיד, אילו היה המנוח מגיש בקשה בתוך 60 ימים ממועד הזכאות הראשון לקבלת …... לקריאה